google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page
  • Foto van schrijverChris

Onzichtbaar gevangen...

Onzichtbaar gevangen is de titel van een video gemaakt door een filmacademie student over een vrouw die leeft met de fysieke gevolgen van straling.


De titel intrigeerde mij. Al vaker heb ik geschreven over de mens en zijn elektromagnetische lichaam dat 24/7 in contact staat met de natuurlijke elektromagnetische straling van de zon, aarde en de kosmos. Sterker nog dat wij voor ons fysieke en geestelijk welbevinden afhankelijk zijn van die verbinding! Dat deze door de komst van de onnatuurlijke vormen van straling en technologie (DECT, GSM, 2G, 3G, 4G en nu 5G, WiFi, Bluetooth, etc) die verbinding met ons lichaam verstoort en we geestelijk ons Zelf kunnen kwijtraken. De fysieke gevolgen en de ernst van die verstoring is voor ieder mens uniek daar ieder zijn eigen unieke elektromagnetische blauwdruk heeft.


“Ronduit gezegd: ze beschadigen levende cellen in ons lichaam en leiden bij velen tot een voortijdige dood” (bron,) https://bioinitiative.org/


Daar wij echter in een westerse maatschappij leven die zich voornamelijk bezighoudt met de westerse geneeskunst en wetenschap worden ten eerste de gevolgen van onnatuurlijke straling (EMF radiation) op ons fysieke lichaam ontkent. Dan wel afgedaan als “veilig” onder de uitleg dat het lichaam opwarmt en dit is een natuurlijk verschijnsel.


Heeft ten tweede de Telecomindustrie door de bovenstaande bewering de wetenschappers naast zich en denderen zo voort onder de noemer “vooruitgang” en de belangen van economische groei! Gezondheid en milieu worden eenvoudig ondergeschikt aan het algemeen belang.


Overheden en wetenschappers zijn in deze steeds vaker marionetten van de industrie door belangenverstrengelingen en het GROTE geld. Komt het je bekend voor? Klinkt als de tabaksindustrie en asbest verleden? Inderdaad ons allen bekend en waar beterschap werd beloofd...


“Wachten op een hoge graad van wetenschappelijk en klinisch bewijs voordat we actie ondernemen om de bekende risico’s te voorkomen, leidt tot zeer hoge economische en gezondheidskosten, zoals we zagen met asbest, gelode benzine en tabak.” – De Europese Commissie


Is de volgende affaire alweer gaande. Ondanks duizenden rapporten verschuilen industrie en overheden zich dat 1 op 1 verband niet aangetoond is en men dus aan kan nemen dat het "veilig" is. Al heeft de telecomindustrie met alle akkoord klikken van ons gretige consumenten bij de aankoop van een abonnement of gadget zich zelf wel al juridisch veiliggesteld. Mochten de claims komen en de eerste zijn er al?! Zo verschuilen overheden zich achter normeringen van verschillende instanties die vanuit de woonbiologie buiten proportioneel zijn maar cumulerend in elke schaal alarmerend zijn! Door enkel in te zoomen op één aspect verliezen we met zijn allen oog voor het geheel.

Wat als de gevolgen meer en groter zijn dan de som der delen? Een enkele telefoon in een klaslokaal is wellicht onder de norm maar wat als 30 kinderen een telefoon bij zich hebben, ieder met een Ipad werkt er een digibord hangt en een extra WiFi repeater aanwezig is? Tel daarbij de andere stressfactoren voor het lichaam op als lucht-, drinkwater en voedselkwaliteit, te weinig bewegen naast school/werkdruk dan kan straling wel eens de druppel zijn die de emmer doet overlopen... Kijkende naar de toenemende percentages van burn-out, depressiviteit, slapeloosheid en talloze chronische auto immuunziekten, is daar misschien een verband?


Waar is onze overheid?

De gevolgen van de uitrol van 4G zijn in sommige kringen nog niet eens onderkend laat staan onderzocht. Toch worden we massaal verleid ook 5G "te willen".

Zijn we niet al te ver doorgeslagen?!


Te ver omdat:

  • Onze overheid ons niet volledig heeft geïnformeerd over de gevolgen van straling voor mens, flora/fauna en onze planeet?

  • Wij nooit de keuze hebben gehad of wij deze voortrazende technologie in onze scholen, openbare gebouwen, steden, dorpen en natuur wilden hebben?

  • Er geen controlegroep is en wij allen en al het leven blootgesteld zijn aan een experiment?

  • Reguliere zorg de gevolgen van straling niet (h)erkent waardoor mensen vaak verder in de problemen komen?

  • Reguliere zorg geen behandeling kent anders dan meestal te constateren het zit tussen de oren en die vorm van medicatie vaak leidt naar sociaal isolement?

  • Toezeggingen en afspraken door onze overheden al gemaakt zijn met de industrie, als we niet uitkijken is het de belastingbetaler die letterlijk en figuurlijk opdraait voor de kosten?


Doem of Dome scenario?

Doem scenario is het al sinds draadloze communicatie mainstream werd voor een steeds groter groeiende groep mensen (waaronder EHS 3% van de NL bevolking 500.000 mensen) die zich sindsdien onzichtbaar gevangen voelt. Zij zoeken naar plekken waar zij “stralingsvrij” kunnen verblijven tussen de inmiddels meer dan 46.000 zendmasten.


Een Dome scenario gaan we tegemoet als door de uitrol van 5G letterlijk in een matrix van elektromagnetische velden gevangen raken.


Beginnend in de ruimte door 20.000 satellieten voorzien van 5G zenders te lanceren (de eerste 7.500 zijn al besteld) en er op elke straathoek een zender zal hangen wat neerkomt rond de 700.000 zenders! Om dit te kunnen realiseren zullen er veel maatregelen genomen moeten worden waaronder grootschalige bomenkap. Een scenario met niet alleen gezondheidsaspecten maar drastisch ingrijpt in onder andere sociaal, cultureel, milieu en economisch opzicht.


Hetgeen mij echter de meeste zorgen baart in die van onze Menselijkheid.

Wat blijft daarvan over als de planeet letterlijk en figuurlijk onderworpen wordt aan technologie en AI (artificial intelligence) als Science fiction geen fiction meer is maar realiteit?!

87 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page