google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

Werk

Aan jezelf

Christine van Blokland, Transformatie Reisleidster.  Brengt mensen terug bij wie zij ten diepste zijn. Deze tijd vraagt om mensen die zichzelf kennen en “thuis Zijn”.

Wat is eVit Coaching?
Alles is energie en is verbonden met elkaar, dit kun je zowel vanuit een puur wetenschappelijke benadering bekijken maar wordt vaker als een spirituele benaderingswijze gebracht.

Grappig genoeg zijn het twee zijden van een gelijke medaille en zijn ze beide “waar”. Met kennis/informatie (fysiek) en wijsheid (niet fysiek) kom je zo tot een geheel en een totaal begrip van het menszijn.

In vele vormen van coaching is het gebruikelijk met de tastbare werkelijkheid te werken het verbeteren van vaardigheden of veranderen van gedrag. Daarnaast zijn er vormen die bijna alleen maar energetisch werken denk aan alle vormen van healing. Mijn overtuiging is dat we ze beide nodig hebben en de mix daarvan is eVit coaching;

  •  eVit als in earth vitality - in contact met Moeder Aarde (4 elementen) en met je eigen natuur

  • eVit als in electro vitality - kennis en weet van fysieke en elektromagnetische lichaam

  • eVit als in energy vital - energetisch beheer in fysieke en niet fysieke lagen van ons lichaam

Waarom eVit Coaching?
In onze westerse maatschappij zijn we zo ‘versplinterd’ denken en kijken in hokjes en etiketten en raken daarmee het oog kwijt voor het geheel. Voor elke kwaal of probleem is er een instant oplossing zelden naar verbanden kijkend of mogelijke opstapeling van factoren. Veelal ontstaan door alleen naar de fysieke werkelijkheid te kijken. Maar ALLES heeft zijn oorsprong in het niet fysieke….

eVit Coaching is als het afpellen van alle lagen of zoals je wilt het opbouwen van alle lagen daarbij het geheel altijd voor ogen houden. Het is eigenlijk een eigen “road map” schetsen zodat je weet waar je staat, waar je naartoe wilt en welke stappen en verschillende wegen daarvoor zijn.
Of dit nu op het gebied van je gezondheid, werk, leven of relatie is maakt daarin niet uit.
Omdat jij de spil in dat alles bent en dit zich dus in alle facetten uit. Ieder mens is uniek en ieder pad (“road map”) dus ook.

bottom of page