google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSAANSTELLING

Stadskantoor Gemeente

T.a.v. gemeenteraadslid

 

Adres                                                  Postcode                     Plaats

 

Datum

 

Geachte

De huidige situatie omtrent 5G noodzaakt mij om deze brief aan u te richten.
Als volksvertegenwoordiger bent u beslissingsbevoegd en dus aansprakelijk volgens art 6:162 BW voor uw eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.

Dit netwerk wordt door commerciële partijen en hun politieke medestanders gepresenteerd als en noodzakelijke opschaling van het huidige 4G netwerk.

In tegenstelling tot de voorstanders van 5G zoals het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom en andere (commerciële) partijen, die stellen dat er geen enkel bewijs voor gezondheidsschade door mobiele telecommunicatie, bewijzen de talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-initiative rapport (https://bioinitiative.org/) het International EMF Scientist Appeal (https://www.emfscientist.org/) en het 5G Space Appeal  (https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal) dat het wel degelijk schadelijk is voor al het leven op de planeet. Daarom is het hanteren van het voorzorgsprincipe een vereiste.

 

Als uw burger/kiezer is het mijn uitdrukkelijke wil conform art. 3:33 BW dat u iedere vorm van goedkeuring aan de aanleg cq uitbreiding van het 5G netwerk weigert.

 

Met dit schrijven bent u wetende van de schade die 5G mij toe gaat brengen. Art 7 en 8 van het Neurenberg – tribunaal zijn glashelder; niet willen weten is strafbaar! Zo ook in art. 51 Wetboek van Strafrecht. Ik stel u daarom middels deze brief hoofdelijk aansprakelijk voor al mijn fysieke, psychische en financiële schade die voortvloeit uit een door u geaccordeerde aanleg van het 5G netwerk.

Ik verzoek u mij binnen een termijn van 21 dagen op onderstaand adres schriftelijk te berichten of u meewerkt aan plaatsing van apparatuur betreffende 5G?

 

Tekenend met vriendelijke groet,

 

Handtekening                                                                  Adres

 

Naam afzender                                                               Postcode / Woonplaats

bottom of page