google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

Eco-bouw voor een

Gezond binnenklimaat

Duurzaam Bouwen, Ecologisch, Bio-based, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Cradle to Cradle (C2C) … Begrippen die men inmiddels regelmatig en overal tegenkomt. Living Earth geeft op praktische wijze invulling aan ecologische duurzaamheid.
Ecobouw advies

Werken met vitale kwaliteiten

Uit de natuur komen prachtige materialen en produkten voort. Ja, óók bouwmaterialen en bouwprodukten van allerlei aard. En daar werkt Living Earth heel graag mee.

Natuurlijke, ecologische / bio-based bouwmaterialen en afwerkingsprodukten bevatten vitale kwaliteiten voor uiteenlopende praktische toepassingen.

Wij noemen het isolerende vermogen van bijv. vlas en wol, de levende stabiliteit van hout of bamboe, de warme kleurkracht van mineralen, de verzorgende en vochtregulerende kwaliteit van leem en de natuurlijke charme van Stucco Lustro en Tadelakt.

Activiteiten

Living Earth geeft advies in de wereld van Ecologisch Bouw. Met name in de afwerking / decoratie van interieurs met natuurlijke materialen. Daarmee leveren wij een bijdrage aan nieuwbouw, verbouwing en renovatie.

De activiteiten van LivingEarth Company omvatten:

  • het toepassen van leem en leemstuc; leembouw

  • het toepassen van de decoratieve stuctechnieken Stucco Lustro en Tadelakt

  • bijzondere hout- en timmerwerk

  • het toepassen van natuurlijke isolatie materialen, houtvezel, vlas, henemp, wol

Deze activiteiten zijn een bewuste keuze en geven een specifieke richting binnen de bouw- en afbouwsector aan.

Het werk heeft een ambachtelijk karakter. Kenmerkend voor ambachtelijk werk zijn de hand-vaardigheid, de omgang met voornamelijk natuurlijk materiaal en het complexe proces van diverse 'ruwe' basismaterialen en verschillende grondstoffen naar een verfijnd eindresultaat.

Dynamiek en uitdaging

Living Earth streeft steeds naar en werkt met een ecologische dimensie van het begrip duurzaamheid. Dit komt met name tot uitdrukking in de aard van onze activiteiten, in het gebruik van natuurlijke materialen en producten, in de werkwijze en in de voorlichting over producten en werk.

Op deze manier willen wij onze verantwoordelijkheid voor het leefmilieu en voor het welzijn van onze medemens uitdragen.

De invulling van ecologische duurzaamheid is dynamisch: omstandigheden van buitenaf en van binnenuit hebben er doorlopend invloed op.

Er moet steeds gezocht worden naar een optimale invulling van ecologische duurzaamheid. Dit moet vertaald worden in werkbare en herhaalbare handelwijzen in de praktijk. Bij dat proces horen afwegingen en keuzes.

 

Materialen en producten

De keuze van materialen en producten;

Living Earth maakt waar enigszins mogelijk gebruik van materialen en produkten die vriendelijk zijn voor mens en milieu. Wij gaan vaak op zoek naar materialen en produkten die milieuvriendelijker en/of beter zijn dan wat wij al gebruiken.

Living Earth maakt géén gebruik van PUR of bouwschuim. Living Earth gebruikt ook geen 'milieuvriendelijk' bouwschuim omdat het meestal gewoon niet nodig is.

Herkomst van materialen en produkten

Veel materialen en producten die Living Earth gebruikt, komen uit Europa (Nederland, Duitsland, Engeland, Italie, Frankrijk, Zwitserland).

Voor hout- en timmerwerk gebruiken wij hout en plaatmateriaal dat voorzien is van het FSC-keurmerk en/of een gelijkwaardig keurmerk indien dat beschikbaar is.

Download de Informatie en Advies Pamphlet - Leem, Tadelakt and Stucco Lustro.

Download de Algemene Voorwaarden Ecologisch Bouw.

bottom of page