google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

electroVitality

eVit Network

Met dit unieke netwerk van artsen en therapeuten is het nu mogelijk overal hulp te krijgen voor electro-hypersensitiviteit en stralings-belasting. 

Er is een groep mensen die meer dan anderen gevoelig is voor de effecten van elektromagnetische velden. Deze overgevoeligheid wordt Elektro Hypersensitiviteit (EHS) genoemd. Andere namen zijn elektro-allergie, stralingsallergie, elektrostress. Naar schatting een paar procent van de bevolking heeft hier last van. Maar wij zien duidelijk dat het aantal mensen dat (over)gevoelig is voor straling in de nabije toekomst enorm zal toenemen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt Elektro hypersensitiviteit een ‘idiopatische overgevoeligheid voor omgevingsfactoren, toegeschreven aan elektromagnetische velden’  (IEI-EMF, idiopathic environmental intolerance, attributed to electromagnetic fields)’. “Idiopatisch ” wil zeggen dat klachten een onbekende oorzaak hebben.

In deze tijd waarin de hoeveelheid technische straling enorm toeneemt, wordt het voor mensen die daar gevoelig voor zijn een steeds grotere worsteling om een normaal leven te leiden. Sommige mensen zijn zo ziek geworden dat ze geen andere keus hebben gezien om te verhuizen naar het buitenland of die hun dagen doorbrengen in een van de buitenwereld afgeschermde ruimte. Er komen wereldwijd steeds meer stralingsarme zones voor mensen die gevoelig zijn voor straling. Er is in Nederland een organisatie die de belangen behartigt van mensen met Elektro Hypersensitiviteit (EHS).

eVit Netwerk

Door bewustwording op gang te brengen middels voorlichting kunnen gezondheidsklachten voorkomen worden. Maar voor mensen die daadwerkelijk last hebben van straling is dat niet (meer) voldoende. Een arts of therapeut die bekend is met stralingsgerelateerde gezondheidsklachten is een essentiële schakel in de weg naar herstel. Wij bouwen daarom aan een netwerk van stralingsdeskundigen. Er zijn twee groepen stralingsdeskundigen: de eerste groep zijn artsen en therapeuten, de tweede groep zijn bouwbiologen en andere professionals die gezond wonen/werken op de voorgrond plaatsen.

Living Earth en Vitatec hebben jarenlange ervaring met  het begeleiden van mensen die last hebben van straling. Wij willen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg op het gebied van straling en gezondheid door het delen van kennis en ervaringen binnen het netwerk. Ook kunnen wij mensen met stralingsgerelateerde klachten koppelen aan behandelaars die bekend zijn met diagnostiek en behandeling van stralingsgerelateerde klachten.

bottom of page