google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

Privacy

Statement

Living Earth

Deze privacy-verklaring is opgesteld om onze zorg en voortdurende aandacht te tonen voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die door een ieder die onze website bezoekt en er mee werkt aan ons worden gegeven. De privacy van uw persoonlijke gegevens staat bij ons hoog in het vaandel. In het volgende zetten wij uiteen hoe wij onze informatie op deze website verzamelen en daar vervolgens mee omgaan.

Wij onderschrijven het belang van het beschermen van uw privacy en ons beleid is er op gericht om u duidelijk te maken hoe wij de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen, gebruiken en beschermen én om u te helpen om bij het gebruik van onze website weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Dit beleid zal voortdurend worden getoetst aan nieuwe technologieën, handelspraktijken en de behoeften van onze klanten.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u ons voorzien van twee soorten informatie: persoonlijke gegevens die u bewust openbaar maakt, welke worden verzameld op individuele basis, en informatie over het gebruik van onze website die op samengevoegde basis wordt verzameld terwijl u en anderen onze website bezoeken.

1. Persoonlijke gegevens die u bewust verstrekt

Registratie gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze producten, diensten of nieuwsbrieven geeft u ons informatie over uzelf.

Creditcard gegevens

Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, kan het zijn dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken, evenals toestemming om gegevens bij verschillende kredietverleners op te vragen. U zult bijvoorbeeld om de volgende gegevens gevraagd kunnen worden:
- Naam
- Postadres
- Emailadres
- Creditcard nummer
- Naam op creditcard
- Creditcard factuuradres
- Telefoonnummer (zakelijk en privé)
- Email gegevens

E-mail gegevens

Als u ervoor kiest om met ons te corresponderen via e-mail, dan kunnen wij de inhoud van uw e-mailberichten bewaren, tezamen met uw e-mailadres en onze antwoorden. Wij bieden voor deze elektronische communicatie dezelfde bescherming als die voor informatie die wij per post en telefoon ontvangen.

2. Gegevens over het websitegebruik

Net als andere commerciële websites, maakt onze website gebruik van een standaard technologie genaamd "cookies" (zie toelichting hieronder, "Wat zijn cookies?") en van webserver logbestanden om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De gegevens die via cookies en webserver logs worden verzameld, kunnen de datum en het tijdstip van bezoeken bevatten, de bekeken pagina's, de tijd die werd doorgebracht op onze website en de websites die werden bezocht net vóór en net ná onze website.

Hoe gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt?

In grote lijnen gebruiken wij de persoonlijke informatie voor het beheer van onze activiteiten, voor het verstrekken van de producten en diensten die u hebt aangevraagd, voor het verwerken van uw betaling, om het gebruik van onze diensten te volgen, voor marketing- en promotie-inspanningen, voor het verbeteren van ons dienstenaanbod, om de content, lay-out en diensten van onze website aan te passen en voor andere geoorloofde doeleinden. Deze toepassingen verbeteren onze website en helpen ons om hem beter af te stemmen op uw behoeften.

Daarnaast kunnen deze gegevens op samengevoegde basis met anderen worden gedeeld. Persoonlijk identificeerbare gegevens of zakelijke gegevens zullen echter niet met andere partijen worden gedeeld, tenzij dit wettelijk is vereist.

Zo nu en dan kunnen wij de informatie die wij verzamelen ook gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op onze website of over nieuwe diensten en speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat die u interesseren. Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u ons hier te allen tijde van op de hoogte stellen door ons te mailen via de link in de nieuwsbrief.

3. Wat zijn cookies?

Een cookie is een zeer klein tekstdocument dat meestal een anonieme, unieke identificatiecode bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de computer van die site ​​uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan in een deel van uw harde schijf dat speciaal is aangewezen voor cookies. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen, als de instellingen van uw browser dat tenminste toestaan. Om uw privacy te beschermen geeft uw browser websites echter alleen toegang tot de cookies die zij zelf reeds eerder naar u hebben gestuurd en niet tot cookies die naar u zijn gestuurd door andere sites. Browsers zijn meestal ingesteld om cookies te accepteren. Indien u echter liever geen cookies wilt ontvangen, dan kunt u de configuratie van uw browser zo wijzigen dat cookies worden geweigerd. Wanneer u ervoor kiest om uw browser cookies te laten weigeren, is het mogelijk dat sommige gedeelten van onze site minder goed functioneren wanneer ze door de gebruiker worden bekeken. Een cookie is niet in staat om enige andere gegevens van uw harde schijf op te halen en kan ook geen computervirussen doorgeven.

Hoe gebruiken wij de informatie die we verzamelen via cookies?

Terwijl u onze website bezoekt en er doorheen bladert, gebruikt de site cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. In sommige gevallen gebruiken wij cookies ook om te voorkomen dat u vaker moet inloggen dan voor de veiligheid nodig is. Cookies, tezamen met de logbestanden van onze webserver, stellen ons in staat om te berekenen wat het totale aantal bezoekers van onze website is en welke delen van de site het meest populair zijn. Dit helpt ons om de feedback te verzamelen waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren en onze klanten beter kunnen bedienen. Cookies stellen ​​ons niet in staat om persoonlijke informatie over u te verzamelen en persoonlijke gegevens die uw browser aan ons verstrekt slaan wij nooit opzettelijk in uw cookies op.

3. IP-adressen

IP-adressen worden elke keer dat u verbonden bent met het internet door uw computer gebruikt. Uw IP-adres is een nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel van de demografische en profielgegevens, beter bekend als trafficgegevens, die nodig zijn om gegevens, zoals de webpagina's die u aanvraagt, aan u te kunnen verzenden.

4. Het delen van gegevens

Wij delen, verkopen, lenen of leasen geen informatie die een unieke identificatie van een gebruiker mogelijk maakt (zoals e-mailadressen of persoonlijke gegevens), behalve voor zover dit nodig is om transacties te verwerken of diensten te verlenen die u heeft aangevraagd.

Hoe kunt u uw gegevens inzien en corrigeren?

U kunt inzage krijgen van alle persoonlijk identificeerbare gegevens die wij online van u verzamelen en in onze database bewaren door ons een e-mail te sturen op ons gebruikelijke adres.

Hoe zit het met het wettelijk verplichte openbaar maken van informatie?

Wanneer de wet ons dit verplicht, kunnen wij informatie openbaar maken, of anders gezegd, wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet, of de bescherming van onze wettelijke rechten, dit vereist. Wij kunnen ook informatie openbaar maken wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is voor identificatie van, contact met of juridische stappen tegen iemand die onze gebruiksvoorwaarden schendt, of voor de bescherming van de veiligheid van onze gebruikers en het algemene publiek.

5. Hoe zit het met andere websites die een link hebben naar onze website?

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die een link hebben van of naar onze website of voor de informatie of inhoud daarvan. Meestal worden links naar andere websites uitsluitend aangeboden als verwijzing naar informatie over onderwerpen die voor de gebruikers van onze website nuttig zouden kunnen zijn.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, ons privacy beleid daar niet langer van kracht is. Uw bezoek aan en gebruik van andere websites, met inbegrip van websites die een link met onze website hebben, is geheel onderworpen aan het eigen beleid en de eigen regels van die website. Informeer uzelf daarom eerst over die regels en over het beleid voordat u verder gaat.

6. Uw toestemming

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zoals beschreven in dit privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen, met of zonder opzegtermijn.

7. Onze zorg voor data security

Om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen, de juistheid van deze gegevens te onderhouden en correct gebruik van informatie zeker te stellen, hebben wij de benodigde fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures opgesteld waarmee wij de informatie die we online verzamelen kunnen beschermen en veiligstellen.

8. Keuze/Opt-In/Opt-Out

Deze website maakt het bezoekers mogelijk om zich af te melden, waardoor ze geen berichten meer van ons ontvangen. Na afmelding zullen wij zo snel als technisch mogelijk is, stoppen met het versturen van de betreffende berichten.

9. Enquêtes 

Van tijd tot tijd vraagt ​​onze website via enquêtes of prijsvragen om gegevens van gebruikers. Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen is geheel vrijwillig en de gebruiker heeft dus de keuze om de gevraagde gegevens al dan niet bekend te maken. De gevraagde informatie kan bestaan uit contactgegevens (zoals naam en verzendadres) en demografische gegevens (zoals postcode en leeftijdsniveau). Contactgegevens worden gebruikt om winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen. Vragenlijstinformatie wordt gebruikt voor het toezicht houden op en het verbeteren van het gebruik van onze site en de tevredenheid hierover.

10. Kinderen

Kinderen komen er niet voor in aanmerking onze diensten zonder toezicht te gebruiken en wij verzoeken kinderen (jonger dan 14 jaar) dan ook om geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als je minderjarig bent, kun je deze dienst alleen gebruiken tezamen met de toestemming en begeleiding van je ouders of verzorgers.

11. Overname of verandering van eigenaar

In het geval dat het bedrijf Floww International, of delen van dit bedrijf inclusief de website, wordt overgenomen, wordt uw informatie eerst dan overgedragen als de nieuwe eigenaar het hier geformuleerde privacybeleid ten volle onderschrijft en garandeert.

 

12. Aanpassingen van het beleid

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Als/wanneer er wijzigingen worden aangebracht in dit privacy beleid, dan zullen wij de gebruikers die ons daar toestemming voor hebben gegeven, hierover e-mailen. Wij zullen alle veranderingen ook altijd op deze plaats vermelden, dus zorg ervoor dat u dit regelmatig controleert. U kunt er echter van op aan dat, mocht het privacy beleid in de toekomst veranderen, wij de persoonlijke informatie die u aan ons onder het huidige privacy beleid hebt gegeven, niet zonder uw voorafgaande toestemming zullen gebruiken op een wijze die materieel inconsistent is met het huidige beleid.

bottom of page