google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page
  • Foto van schrijverChris

e-Vit… is er meer aan de hand? De noodzaak voor een breder perspectief!

De huidige westerse wetenschappelijke benadering van het menselijke lichaam is in de vorige eeuw ontstaan en beschouwt de mens als een puur mechanische en chemische hoedanigheid. Volgens deze benadering is alles wat er in het menselijke lichaam en hersenen gebeurt toe te schrijven aan eenvoudige mechanieken en chemische reacties. Vanuit deze denkwijze zorgt straling en elektromagnetische velden slechts voor opwarming van het lichaam wat daarmee binnen dit denkkader als ongevaarlijk wordt beschouwd?! Met andere woorden, wat we voor het blote oog niet zien bestaat niet.

Zo kwam er ruim baan voor de telecomindustrie…

Toch leven wij al sinds mensheugenis in de natuurlijke elektromagnetische velden en golven van de aarde en het heelal en zijn wij voor ons welbevinden en overleven daarvan afhankelijk! Slecht een zeer klein stukje van het totale elektromagnetische spectrum is voor ons mensen waarneembaar, het licht en de warmte (zie afbeelding hieronder het stukje regenboog/visible light) De rest nemen wij niet waar maar is er wel en wetenschappelijk aangetoond dat het er is!


Alles in alle levende wezens (mineralen, planten, dieren en mensen) functioneert volgens elektromagnetische principes en aan sturingen. Zo mooi beschreven in het boek “het Veld” van Lynne Mc Taggart. Dit “veld” ligt als het ware onder onze drie dimensionale werkelijkheid als zijnde een vierde ruimtedimensie niet meetbaar met onze instrumenten maar manifesteert zich in onze wereld als een oceaan van elektromagnetische interacties. Jung benoemde het als zijnde het gemeenschappelijke onbewuste en Sheldrake heeft het over morfogenetische velden en meerderen bestuderen dit in het kader van “new life science”.

Deze kijk op het lichaam als zijnde een elektromagnetisch wezen levend in een matrix van alleen maar elektromagnetische velden waarin alles met alles verbonden is. Waarbij elk onderdeel in ons lichaam, elk atoom, elk molecuul, elk weefsel en orgaan en alles wat daarvan gemaakt is zijn vorm krijgt en functioneert op basis van submicroscopische elektromagnetische interacties. Middels subtiele elektromagnetische stralingen die energie verplaatst en informatie overbrengt.

Niks toeval maar precisie, snelheid (van het licht!) en doelgerichtheid! Cellen herkennen elkaar en andere moleculen via de eigen elektromagnetische frequenties zoals deze door henzelf worden uitgezonden en ontvangen. Dit samenspel van onhoorbare trillingen is als een goed gestemd orkest als er harmonie en balans is maar kan eenvoudig uit balans geraken en dissonant worden en tot chaos leiden...

Als alles met alles verbonden is en bestaat uit frequenties dan is een logisch gevolg dat onnatuurlijke hoogfrequente straling die 24/7 om ons heen is van invloed is op ons lichaam of “eigen orkestje” met zijn eigen unieke frequenties? Dien ten gevolge reageert of beter resoneert ieder van ons ook op zijn of haar eigen wijze afhankelijk van hoe je “afgestemd” bent.


• Chronische vermoeidheid /slecht slapen

• Hoofdpijn

• Buikpijn

• Concentratieproblemen “brainfog”

• Bijnieruitputting

• Misselijkheid en duizeligheid

• Depressief voelen

• Hyperactiviteit

• Oorsuizen

• Stress “angst /op gejaagd voelen"

• Hormonale disbalans

• Huiduitslag

Bovengenoemde verschijnselen zijn echter wel grote gemene delers. Zoals je ziet, behoorlijk algemeen en daardoor lang niet altijd of direct in relatie gebracht met mogelijke electrosmog/ stralingsbelasting.

Om te onderzoeken of je klachten direct stralings gerelateerd zijn is een meting met Global Diagnostics van Vitatec een goede eerste stap. Zodat gerichte en effectieve behandeling mogelijk wordt. Vanzelfsprekend is er altijd meer aan de hand en is het vaak de combinatie van meerdere factoren die voor disbalans en mogelijke ziekte zorgt. Factoren die een rol spelen zijn o.a. voeding, beweging, aanleg, omgevingsinvloeden/ woonklimaat en mindset! Deze worden allemaal meegenomen in een eVit Personal Plus behandeling.

24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page